Test 1

Bla bla bla

Seminar

Koret skal ha et seminar til helgen der vi øver på sanger til 18. oktober festen blant annet. Seminaret begynner på fredag den 12.09 fra kl: 18.00 til 21.00 og fortsetter på lørdag den 13.09 kl: 09.00 til 16.00.

Litt ut på dagen på lørdag holder vi en minikonsert på torve i byen ca 13.00.

Etter konserten har vi en åpen øvelse i vår øvelses lokale på Nedre Langgaten  for eventuelle interesserte som lurer på å begynne i koret.

Seminar

Koret skal ha et seminar til helgen der vi øver på sanger til 18. oktober festen blant annet. Seminaret begynner på fredag den 12.09 fra kl: 18.00 til 21.00 og fortsetter på lørdag den 13.09 kl: 09.00 til 16.00.

Litt ut på dagen på lørdag holder vi en minikonsert på torve i byen ca 13.00.

Etter konserten har vi en åpen øvelse i vår øvelses lokale på Nedre Langgaten  for eventuelle interesserte som lurer på å begynne i koret.