9/5 forsøker vi oss på Slottfjellet. Da blir det full dress, med slips og det hele.