Vi hilser en ny sangere, 1. tenor hjertelig velkommen i koret!