Tønsbergs Sangforening er et mannskor med lang tradisjon. Vi er ca 35 aktive sangere og vi ledes av vår dyktige dirigent Svein Tore Ringøen. I Sangforeningen tar vi godt vare på hverandre og nye medlemmer blir ønsket hjertelig velkommen.

Stiftelse
Tønsbergs Sangforening ble stiftet 12. oktober 1846. Den er en av de aller eldste sangforeninger i Norge og vi kunne altså feire 150-års jubileum i 1996. Foreningen har i alle disse år vært i kontinuerlig virksomhet som mannskor.

Øvelseslokaler
Sangøvelsene finner sted i egne lokaler i Nedre Langgate 50, 2. etg. Foreningens adresse er:
Tønsbergs Sangforening
Postboks 1246, Trudvang
3101 TØNSBERG

Eiendomsforhold, økonomi
Tønsbergs Sangforening er medeier i eiendommen i Nedre Langgate 50 sammen med Tønsberg Janitsjarkorps og Tønsberg Amatørteater. Tønsbergs Sangforening og Tønsberg Janitsjarkorps deler 2. etg., mens Tønsberg Amatørteater disponerer 1. etg. Diverse «service-rom» for de tre foreningene ligger i 3. etg. Der er også vårt eget styrerom. Eiendommen har pt. en takstverdi på 6,1 mill. utenom inventar og løsøre. Eiendommen er nærmest gjeldfri. Tønsbergs Sangforenings økonomi må kunne sies å være solid.
Driftsmidler kommer i det alt vesentligste fra aktiviteter som bingo, eksterne jobber, konserter, kontingent og tillskuddsordninger.

Kontingent
Medlemskontingenten er for tiden (april 2016) 2.800,- pr. år. Kontigenten fastsettes av generalforsamlingen.

Styre og tillitsmenn
Styret og tillitsmenn velges av generalforsamlingen ifølge lovene.
Styret består av formann, sekretær, punchedirektør (nestformann), kasserer og 2 styremedlemmer.
Når du blir medlem av koret, vil din nærmeste tillitsmann i koret bli stemmelederen. Det er en i hver stemmegruppe. Spør de andre sangerne om hvem som er stemmeleder, eller se på oppslagstavla inne i salongen.

Intensjon i styringsform
Alle saker av noen betydning refereres konsentrert på øvelseskveldene slik at styret kan få kommentarer fra medlemmene til hjelp i sluttbehandlingen og endelig beslutning. Vi tror en slik styringsform aktiviserer og fremmer medbestemmelse.

Sangøvelsene
Sangøvelsene finner sted hver tirsdag i sesongen fra kl. 19.00 til kl. 21.30 i våre lokaler. Vi har en halv times pause med kaffe/kaker fra 20.00 til 20.30.
For dette betaler vi 40 kr. pr. gang. Et eventuelt overskudd brukes gjerne av arrangementskomitéen i samarbeide med styret.
Det er en rekke sangere som kommer til øvelsene i god tid for å få seg en prat. Praten går også livlig etter øvelsene. Vi diskuterer imidlertid ikke politikk eller religion.

Uniform
Vi benytter normalt «uniform» til de forskjellige konserter etc. hvor vi deltar. Sort dress, vit skjorte med korets slips. Eller vår blå genser, vit skjorte og mørke bukser.
Hvilket antrekk som skal benyttes på den enkelte konsert vil bli opplyst på øvelsen før konserten.
Ta kontakt med en i styret om det er noe du lurer på.

Årsfest
Vi forsøker å legge arrangementet til den lørdagen som ligger nærmest stiftelsesdagen 12. oktober. Antrekk bør være mørk dress. Medlemmene betaler selv en del av kostnadene for festen.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen arrangeres vanligvis i midten av februar. Stemmerett på generalforsamlingen har alle som er innvoterte medlemmer. Innvotering skjer 2 ganger i året.
Etter Generalforsamlingen er det Torskeaften. Antrekk bør være mørk dress. Medlemmene betaler selv en del av kostnadene for festen.
Du kan selvfølgelig være med på generalforsamlingen uten å ta del i festlighetene.

Tradisjonelle konserter
Disse konsertene er vanligvis adventskonserter, konsert for Menighetspleiens julemøte (som vi har gjort det før jul, hvert år i mer enn 65 år - sammenhengende!), Julekonsert i Sem kirke, ofte sammen med andre kor eller solister. Sang under høymessen 1. juledag i Domkirken og 17. mai i Domkirken og Minneparken.

Andre konserter
Vi har også samarbeide med andre lokale foreninger og aktører i Tønsbergs kulturliv. Vi har et godt samarbeide med Oseberg skipet, der skipet blir brukt som scene under en av våre konserter.
Saga Oseberg, som arrangerer en saga litteratur festival der vi våren 2014 åpnet festivalen med en aldri så liten konsert.
17. mai 2014 sang vi i forbindelse med feiring av 200 årsjubileet på brygga i Tønsberg rett før fyrverkeriet.
Høsten 2013 var koret å holdt konserter i Riga.

Tilhørighet i landsbasert organisasjon
Tønsbergs Sangforening er medlem av Norges Korforbund i forbundets Vestfoldavdeling. Her er det 3 regioner, Nordre, Midtre og Søndre Vestfold. Disse arrangerer vekselvis sangerstevne hvert år i sine regioner i mai/juni. Stevnet avsluttes med stor sangerfest.
Vi er dessuten med i Norges Sang og Musikkråd, avd. Vestfold.

Interne arrangementer
Det arrangeres vanligvis kameratkvelder et par ganger i året, uten damer. Innslag i disse kveldene er diskusjon om korsaker og idéer som medlemmene er opptatt av. Forøvrig serveres mat med «noe» til. Prisen på disse arrangementene søkes holdt på et lavt nivå.
En fest med damer hører også med i løpet av sesongen, utenom årsfesten.